I dilemma eller krise

Du har måske et alvorligt dilemma, en fortrydelse, en konflikt med en du holder af eller en konflikt mellem dele af dig selv. Måske føler du dig spærret inde i dit liv. Måske står du ved en korsvej. Du har en trang til at komme overens med dit liv – eller med dine nærmeste: Vikle dig ud af din nuværende situation – udvikle dig.

Dét, jeg kan tilbyde dig er en eksistentiel samtale med to ben: Refleksion og handling. Vi holder et spejl op og ser dig klarere – dine behov, længsler, mestrings-strategier, værdier, hvordan du prioriterer og hvorfor. Og har du behov for støtte med at gøre noget konkret, støtter jeg dig gerne. Har tit selv tænkt, at jeg havde fået mere ud af, at en terapeut hjalp mig med at købe den kjole, jeg ikke syntes jeg fortjente, end at sidde og tale om det.

Selv-refleksion skal helst gå hånd i hånd med handlinger, ellers undergraver de nye erkendelser selvværdet. At jeg kan støtte dig i at handle vil sige,at jeg kan “gå ved siden af dig” – ikke træde i stedet for dig. Pointen er, at du hjælpes til at komme til en situation, hvor du mere dynamisk drager omsorg for dig selv og den helhed, du er del af.

Som forbundne med andre, er det vigtigt også at træde i deres sted, hvordan ser det ud fra deres sted og hvad betyder deres perspektiv for dig? Dine valg står både i forhold til din omverden, dine talenter og oplevelse af, hvad dit liv egentlig går ud på.

Det er min holdning, at vi som mennesker er skabt med et enormt potentiale, der sammen med værdier, behov og hensyn ofte vil konflikte, og derfor slet ikke kan fuldt udleves. Det lykkelige liv er ikke nødvendigvis meningsfuldt og det meningsfulde ikke nødvendigvis lykkeligt. Der vil altid være dilemmaer og valg. Men det er netop dét, der gør valget og selv-forholdet centralt.

Målet i den eksistentielle samtale er ikke altid målbart, men erkendelses og behovs- og handlingsorienteret. Rammen er, at du sammen med mig undersøger, hvad det for dig vil sige, at du tager dit liv på dig – og hvad det end indebærer af erkendelser, handling og handlings-undladelse. Samtalerne skulle gerne føre til, at du forstår dig selv bedre, er mere overens med dine værdier, længsler, valg, dine begrænsninger – og dine muligheder – hvad enten du vælger at gribe dem eller ej. Men en eller anden handling støtter jeg dig gerne i, så at samtalen flytter dig et nyt sted hen.

Vi kan mødes hos dig, hos mig i Skovhoved, på en café eller gå en tur.

Ring eller skriv blot: 27119920katrine@empatiakommunikation.dk