Sundhedsfaglig

Som sundhedsfaglig er anerkendelsen af på den ene side afmagten, der følger med sygdom, på den anden side respekten for patientens og dennes pårørendes livskvalitet og mulige frirum – helt afgørende. Det kræver en åben lyttende samtale at respektere det særlige frirum, der gør os til mennesker. Som sundhedsfaglig har du også en bestemt opgave i forbindelse med patienten og en bestemt tidsramme. Det kan være svært at få det lyttende og det praktiske perspektiv til at harmonere, men det er opgaven, der gør dit arbejde meningsfuldt.

Empatia Kommunikation kan tilbyde kurset ”Samtalens virkemidler – med patientcentreret fokus” – kurset er tilrettelagt med vekselvirkning mellem oplæg, erfaringsdeling og øvelser, så at alt ny viden sættes i en praksisnær sammenhæng og holdets samlede viden udnyttes. Eksemplerne vil tage udgangspunkt i jeres hverdag, de skæbner I møder, og de rammer I er underlagt. Jeg vil typisk forud for kurset telefoninterviewe udvalgte nøgle-personer om, hvad der især kan udfordre i jeres patient/borger samtaler.

Vi kan tilrettelægge kurset, så det passer til jeres organisation og virkelighed. Skrue på forholdet mellem oplæg, øvelser og erfaringsdeling – afhængig af tidsrammen og jeres behov. Rammen kan være alt fra flere kursusdage med ugers interval, en halv kursusdag, et gå hjem-møde-tema, eller et indspark på et personale – eller netværksmøde. Tilbyder også individuel supervision. Tidsramme, deltagerantal og målet om udbytte skal selvfølgelig hænge sammen. Det taler vi om og aftaler inden kurset – ligesom det altid vil indeholde en evaluering ud fra de mål, vi sammen har opstillet. Ring eller skriv, blot: 27119920katrine@empatiakommunikation.dk